XXV JUBILEUSZOWE SYMPOZJUM SEKCJI ENDOUROLOGII I ESWL
POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO


7-8 KWIETNIA 2017, BYDGOSZCZ

SZANOWNA KOLEŻANKO!

SZANOWNY KOLEGO!

W imieniu Zarządu Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Jubileuszowym XXV Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU, które odbędzie się w dniach 07-08 kwietnia 2017 roku w Bydgoszczy.

W tym roku obrady będą przeprowadzone w nieco odmiennej formule niż dotychczas, zależy nam bowiem na tym, aby charakter spotkania miał przede wszystkim wymiar praktyczny. Istotą przyjętej konwencji spotkania będą dyskusje panelu ekspertów („How I do it?”) o kluczowych etapach wybranych zabiegów (laparoskopowej radykalnej prostatektomii i NSS), zaś punktem wyjścia do dyskusji będą krótkie filmy, stanowiące zapis niektórych etapów zabiegów wykonywanych przez zaproszonych ekspertów.

Prezentacje wideo, opatrzone stosownym komentarzem uzasadniającym zarówno wybór sposobu postępowania, jak i dobór odpowiednich narzędzi, będą niepowtarzalną okazją do poszerzenia wiedzy na temat różnych technik operacyjnych. Podkreślić wszakże należy, że intencją Komitetu Naukowego Sympozjum nie jest wskazywanie na przewagę konkretnej metody, ale zademonstrowanie różnorodności stosowanych modyfikacji.

Pozostałe sesje naukowe będą się koncentrować na zagadnieniach związanych z leczeniem raka gruczołu krokowego ograniczonego do narządu, leczeniem raka gruczołu krokowego wysokiego ryzyka oraz leczeniem raka nerki.

Sesja Live Surgery (transmisja na żywo z przebiegu operacji planowana w pierwszym dniu sympozjum) odbędzie się w sali konferencyjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, natomiast pozostałe sesje odbędą się w Centrum Kongresowym, Opera Nova w Bydgoszczy.

Do zobaczenia w Bydgoszczy!

Dr med. Piotr Jarzemski
Przewodniczący Sekcji Endourologii i ESWL
Polskiego Towarzystwa Urologicznego

OFERTA DLA UCZESTNIKA

Wysokość opłat jest uzależniona od przynależności do Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz terminu dokonania wpłaty.

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO*
(brutto)
do 10.03.2017 od 11.03.2017
do 05.04.2017
Opłata na miejscu

Opłata rejestracyjna


Lekarze, członkowie PTU

300,00 zł

400,00 zł

450,00 zł

Lekarze, członkowie Sekcji
Adeptów Urologii / Studenci**

200,00 zł

250,00 zł

Osoby nie będące członkami PTU,
w tym przedstawiciele firm

450,00 zł

550,00 złOpłata za udział wyłącznie w warsztatach live surgery
(07 kwietnia)


Uczestnik

200,00 zł

Liczba miejsc
ograniczonaOpłata za Uroczyste Otwarcie Sympozjum
(07 kwietnia 2017)


Uczestnik

160,00 zł

200,00 zł

Liczba miejsc dla osób, które chcą wziąć udział wyłącznie w warsztatach Live Surgery jest ograniczona. Osoby te nie otrzymają certyfikatu udziału w Sympozjum ani materiałów konferencyjnych.

PEŁNY PAKIET KONFERENCYJNY (DWA DNI OBRAD) ZAWIERA:

- udział w warsztatach i sesjach programowych:

- przerwy kawowe w dniach 7 i 8 kwietnia 2017

- lunch w dniu 8 kwietnia 2017

- certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Sympozjum

PROGRAM

PIĄTEK, 07 KWIETNIA 2017
Szpital Uniwersytecki im. dr. JANA BIZIELA

12:00

Rejestracja uczestników i odbiór materiałów dot. sesji wideo

13:00 - 15:00

WARSZTATY „LIVE SURGERY”

Radykalna prostatektomia laparoskopowa z oszczędzeniem pęczków naczyniowo-nerwowych (operator: dr n. med. Piotr Jarzemski)

Radykalna prostatektomia z dostępu kroczowego (operator:
dr med. Stanisław Wroński)

PIĄTEK, 07 KWIETNIA 2017
CENTRUM KONGRESOWE, "OPERA NOVA" BYDGOSZCZ

14:00

Rejestracja uczestników i odbiór materiałów

15:00 - 17:00

I SESJA PROGRAMOWA:
SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ODDZIAŁU PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PTU

Mechanizm trzymania moczu u mężczyzn

Wykład programowy

Sesja referatowa rezydentów

Walne zebranie członków Oddziału Północno-Zachodniego PTU

17:00 - 19:00

II SESJA PROGRAMOWA. SESJA SEKCJI ADEPTÓW UROLOGII PTU

(program w przygotowaniu)

20:00 - 21:00

UROCZYSTE OTWARCIE SYMPOZJUM

SOBOTA, 08 KWIETNIA 2017
CENTRUM KONGRESOWE, "OPERA NOVA" BYDGOSZCZ

09:30 - 09:45

Dwadzieścia pięć lat historii Sekcji Endourologii i ESWL PTU (prof. Andrzej Borówka)

09:45 - 12:00

III SESJA PROGRAMOWA: LECZENIE RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO OGRANICZONEGO DO NARZĄDU

Laparoskopowa radykalna prostatektomia. Jak ja to robię?

Prezentacje wideo oraz debata ekspertów:

Technika kreowania przestrzeni przedotrzewnowej

Technika oszczędzania pęczków naczyniowo-nerwowych

Metody zaopatrzenia splotu Santoriniego

Technika zespolenia cewkowo-pęcherzowego

12:00 - 12:30

Przerwa kawowa

12:30 - 14:00

IV SESJA PROGRAMOWA: LECZENIE MIEJSCOWO ZAAWANSOWANEGO RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO

Laparoskopowa radykalna prostatektomia z rozszerzoną limfadenektomią

Postępowanie w przypadku potwierdzenia przerzutów do węzłów chłonnych

Technika zaopatrzenia przetok pęcherzowo-odbytniczych. Jak ja to robię?

14:00 - 15:00

Przerwa na lunch

15:00 - 16:30

V SESJA PROGRAMOWA: LECZENIE RAKA NERKI

Laparoskopowa operacja organooszczędzająca. Jak ja to robię?

Niepowodzenie laparoskopowej radykalnej nefrektomi i NSS. Jak ja to leczę?

16:30

Zakończenie Sympozjum

XXV JUBILEUSZOWE SYMPOZJUM SEKCJI ENDOUROLOGII I ESWL
POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO

7-8 KWIETNIA 2017, BYDGOSZCZ